ANBI

1. Organisatie

Medical Relief is onderdeel van OostEuropa Zending/Christian Care East West. Medical Relief werkt tevens nauw samen met Stichting Children’s Relief, waarvan de gegevens hieronder vermeld staan.

2. RSIN of fiscaal nummer
RSIN Fiscaal Nr. ANBI 818109762
KVK 24416473

3. Contactgegevens
Postadres: Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek
Bezoekadres: Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek
www.childrensrelief.nl
E-mail: info@childrensrelief.nl
Tel.: 0180-521966

4. Bestuurssamenstelling
Mw M. Burzo
Dhr. H.J. Kesting
Dhr. M.J. van der Weide

5. Beleidsplan
Het beleid is erop gericht met een minimum aan middelen en maximum aan menskracht optimaal de doelstelling na te streven. Lees meer…

6. Beloningsbeleid
Er wordt met een minimum aan minimaal beloond personeel gewerkt en gestreefd naar een maximum van vrijwilligers die samen administratie en dossiers beheren. Lees meer…

7. Doelstelling
De Stichting Children’s Relief beoogt vanuit een christelijke motivatie het welzijn te bevorderen van mensen die te maken hebben met ziekte, beperkingen of zwakten. Dit vanuit een medische deskundigheid. Medical Relief richt zich met name mensen in het voormalig Oostblok.

8. Verslag van uitgeoefende activiteiten
Vanuit Nederland zijn via zendingscentra in Oekraïne en Roemenië verschillende projecten ondersteund.

9. Een financiële verantwoording

Een financiële verantwoording kan op verzoek per post naar u worden toegezonden. Stuur ons hiertoe een mail met toelichting bij de aanvraag.