Schenken met belastingvoordeel

Schenkingen zijn belastingaftrekbaar. OEZ/CCEW is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Nederlandse overheid stimuleert giften aan ANBI’s door middel van een giftenaftrek in de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Dit kan u als bedrijf of particulier een belastingvoordeel opleveren.

Om te profiteren van dit voordeel is het belangrijk dat u met schriftelijke bewijsstukken uw giften aan OEZ/CCEW aantoont. Als u in natura schenkt of contant dan geldt onze ontvangstkwitantie als aftrekbaar giftbewijs! Wel gelden er speciale regels voor die schenkingen.

OEZ/CCEW is een geloofszending. Zij kan werken dankzij giften van donateurs. OEZ/CCEW ontvangt geen subsidies van overheid. Minimaal 80% van al het werk wordt verricht door vrijwilligers.

Het zogenaamde schenken d.m.v. lijfrente (een vast bedrag voor 5 of meer jaar achtereen) is altijd volledig gerekend als extra aftrekbaar bedrag van uw inkomsten. Echter is de administratieve toepassing zeer vereenvoudigd doordat u per 1-1-2014 geen notaris meer nodig hebt om de periodieke schenkingsovereenkomst vast te leggen. Hier volgen de stappen:

1.     Download het formulier ‘Overeenkomst Periodieke Gift In Geld’ of vraag het bij OostEuropa Zending/Christian Care East West

2.     U vult de formulieren in 2-voud in en stuurt ze met uw ondertekening op naar OEZ/CCEW. Antwoordnummer 5170, 3000 VB Rotterdam

3.     U ontvangt uw exemplaar getekend door OEZ/CCEW terug en wel voorzien van een administratief uniek kenmerk (nummer) dat OEZ/CCEW geeft.

Dit laatste document bewaart u bij uw belastingaangiftendossier en toont u op verzoek aan de belastinginspecteur.