Zarnesti Psychiatrisch Ziekenhuis

Sinds 1993 werken vrijwilligers in het psychiatrisch ziekenhuis in Zarnesti. Tweehonderd patiënten leven hier een troosteloos bestaan. Niet alleen mensen met psychiatrische problemen worden in het ziekenhuis opgenomen, ook ouderen, lichamelijk gehandicapten, daklozen en alcoholverslaafden vinden hier een plek. Een grote verscheidenheid aan bewoners naar wie niemand omziet. Een uitzichtloze situatie waaraan geen einde lijkt te komen.

Vali Dode werkt met veel liefde en toewijding in dit ziekenhuis. Zij geeft de patiënten persoonlijke aandacht en biedt een luisterend oor. Zij wil in woord en daad een getuige zijn van de Here Jezus.