Zhitomir Hulp aan alcohol- en drugsverslaafden

Jan en Margreet van Beest werken sinds juni 2001 in Zhitomir. Hun doel is in deze stad zoveel mogelijk gewoon naast de mensen te staan, hen praktisch te helpen in de materiële noden en hen ook te vertellen van de grote Helper, Jezus Christus.

Margreet werkt als sociaal pedagogisch werker onder drugsverslaafden en alcoholisten in Zhitomir. Een speciale en moeilijke doelgroep. Mensen die het gevoel hebben verloren te zijn, die een slaaf zijn van de dingen van de wereld en van hun verslaafde middelen, maar innerlijk hunkeren naar vrijheid.
In de stad Zhitomir ontbreekt voor hen goede christelijke hulp. Hierdoor kunnen velen heel moeilijk of geen uitweg vinden voor hun problematiek. Momenteel wordt door de artsen alleen medische hulp geboden. Verdere begeleiding ontbreekt.

De baptistengemeente ‘De Geboorte’ heeft zich het lot aangetrokken van deze mensen. Samen met Margreet hebben zij een plan gemaakt voor een christelijk opvangcentrum. Een centrum dat een thuis moet worden! Een plekje waar bewoners tot rust kunnen komen en waar ze kunnen werken aan hun verslaving en de problematiek die hieraan ten grondslag ligt. Bovenal willen zij hun tijdens de opvang en begeleiding vertellen over de Here Jezus, die alleen maar de juiste vrijheid kan en wil geven.

De kerk heeft een groot stuk land beschikbaar gesteld voor de oprichting van het opvangcentrum. De bouw van het pand is in een vergevorderd stadium. Om te kunnen voorzien in het dagelijks levensonderhoud van medewerkers en gasten heeft Margreet in november 2005 de souvenirwinkel Jolanda geopend in het centrum van Zhitomir.