Zhitomir Kinder Kliniek

Jan en Margreet van Beest verhuisden in mei 2000 naar Oekraïne en startten hun werkzaamheden in juni van dat jaar in Zhitomir. Hun doel is in deze stad zoveel mogelijk gewoon naast de mensen te staan, hen praktisch te helpen in de materiële noden en hun ook te vertellen van de grote Helper, Jezus Christus. Jan werkt als medisch technicus in een aantal kinderklinieken in de stad Zhitomir.

Veel kinderen hebben de status ‘slachtoffer van het ongeluk met de kerncentrale van Tsjernobyl’. Slechts tien procent van de scholieren is gezond, de overigen hebben te maken met een of andere ziekte. Al deze kinderen hebben verdiepende onderzoeken en een goede behandeling nodig. De mogelijkheid ontbreekt om nieuwe diagnostische en therapeutische apparatuur te kopen of op tijd te vernieuwen. Jan zet zich in om de aanwezige apparatuur op peil te houden door reparatie.

Tevens ontvangt Jan van Nederlandse ziekenhuizen apparaten die door deze ziekenhuizen zijn afgeschreven, terwijl ze nog goed te gebruiken zijn. Zo kan de vaak tientallen jaren oude apparatuur toch vervangen worden. Daarnaast probeert hij fondsen te werven om door middel van acties en subsidies in Nederland geld bij elkaar te krijgen om noodzakelijke nieuwe apparatuur te kunnen aanschaffen.